Anna Penn

Anna Penn

Advokat - Notarius Publicus

Utbildning
Jur.kand. examen 2002, Stockholms Universitet
Studier i ekonomi 1996 -1997, Stockholms Universitet
Studier i bolagsrätt & företagsöverlåtelser 2004, Århus Universitet

Yrkeserfarenhet
Bolagsjurist, Bestseller Danmark A/S 2003
Biträdande jurist, Karlerö & Co Advokatbyrå 2006
Franschisetagare, Swedbank Juristbyrå 2007-2010
Biträdande jurist, KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå 2010-2011
Delägare och Advokat, Hellström Advokatbyrå 2011-2012
Innehavare och Advokat, Advokatbyrån Dyring-Bro AB 2012-2017
Innehavare och Advokat, Danderyds Advokatbyrå AB 2017-

Språk
Svenska, Danska, Engelska

Kontakt
info@danderydsadvokat.com
Tel 08 12058282

section-e211f15

Vårt team