Notarius Publicus

OBS!! I ENLIGHET MED FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER, ERFORDRAS MUNMASK VID BESÖK
TILL ADVOKATBYRÅN/NOTARIUS PUBLICUS. TIDSBOKNING ÄR NÖDVÄNDIGT SAMT ATT BOKAD TID EFTERHÅLLES.
En Notarius Publicus ska hjälpa allmänheten med att bekräfta namnunderskrifter, avskrifter, översättningar,
uppgifter som rör innehållet i handlingar samt även utfärda apostille. (Enl. Haagkonventionen)
En Notarius Publicus ska även närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
En Notarius Publicus kan också kontrollera lotteridragningar, lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar
samt intyga om någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
När ett dokument blivit försedd med apostille, behöver inte dokumentet legaliseras vidare.
Ett apostille kan utfärdas på dokument som myndighetspersoner undertecknat.
Ett apostille kan däremot inte utfärdas på dokument som är utfärdade av bolag eller privatpersoner.
Dokumentet måste först legaliseras av en Notarius Publicus och sedan bör en annan Notarius Publicus apostillera dokumentet.


NOTARIUS PUBLICUS – NOTARY PUBLIC

Advokat Anna Penn (fd. Dyring-Bro) är av Länsstyrelsen i Stockholm förordnad till Notarius Publicus för kommunerna:
Danderyd, 
Täby, Vallentuna och Vaxholm.

Kostnad per dokument ligger från 600kr och uppåt.
Samtliga dokument måste vara ifyllda och klara. Undertecknande av dokumenten sker på plats hos Notarius Publicus.
Vid ofullständigt ifyllda dokument eller vid rådgivning i samband med legaliseringsuppdrag, tillkommer ett extra arvode.
För Notarius Publicus tjänster utanför kontoret debiteras timarvode.
Det är klientens eget ansvar att tillse att innehållet i fullmakter och andra eget upprättade handlingar har korrekt innehåll. Om osäkerhet råder
över innehåll skall det stämmas av med den som skall ta emot handlingen i utlandet.

Välkommen att kontakta oss på telefon 08 12058282
Angivna priser – öppettider m m kan komma att ändras utan föregående meddelande.