Practice Areas

section-5229f77
Arvstvister

Arvstvister Advokatbyrån har lång erfarenhet av arvstvister och kan .

Skiftesman

Skiftesman Om dödsbodelägarna är oense när arvskiftet skall verkställas .

Boutredningsman

Boutredningsman Under dödsboets förvaltning är det som huvudregel dödsbodelägarna .

Arvskifte

Testamente Ett testamente upprättas i syfte att avvika från .

Bouppteckning

Bouppteckning Vid dödsfall skall en skriftlig sammanställning över den .