Arkiv: Services

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn Om ett barn under 18 .

Målsägarbiträde

Målsägarbiträde Den som har blivit utsatt för ett brott .

Offentlig försvarare

Offentlig försvarare Den som är misstänkt för ett brott .

Offentlig rätt

Offentlig rätt Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda .

Arvstvister

Arvstvister Advokatbyrån har lång erfarenhet av arvstvister och kan .

Skiftesman

Skiftesman Om dödsbodelägarna är oense när arvskiftet skall verkställas .

Boutredningsman

Boutredningsman Under dödsboets förvaltning är det som huvudregel dödsbodelägarna .

Arvskifte

Testamente Ett testamente upprättas i syfte att avvika från .