Arkiv: Services

Arvstvister

Arvstvister Advokatbyrån har lång erfarenhet av arvstvister och kan .

Skiftesman

Skiftesman Om dödsbodelägarna är oense när arvskiftet skall verkställas .

Boutredningsman

Boutredningsman Under dödsboets förvaltning är det som huvudregel dödsbodelägarna .

Arvskifte

Testamente Ett testamente upprättas i syfte att avvika från .

Bouppteckning

Bouppteckning Vid dödsfall skall en skriftlig sammanställning över den .

Testamente

Genom ett testamente kan du bestämma vad som händer .

Familjerättslig rådgivning och reglering

Inom familjen finns ofta ett behov av att på .

Underhåll till barn

Advokatbyrån biträder vid tvister om underhåll till barn, såväl .

Vårdnad, boende, umgänge m. barn

Vårdnad, boende, umgänge m. barn Vid en separation kan .