Affärsjuridik

Affärsjuridik är en del av civilrätt och är en del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra. Affärsjuridik handlar i grunden om de lagar som har med bildandet av företag och hur företag drivs. Vi på Danderyds Advokatbyrå har mycket goda erfarenheter av att sköta rättsliga frågor samtidigt som vi har kunskap om varje enskilt företags affärsmässiga förutsättningar. Vi arbetar med bl.a med affärsjuridisk rådgivning inom t.ex. arbetsrätt, avtalsrätt, associationsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, företagsöverlåtelse, företagsbeskattning, företagsöverlåtelser, skadeståndsrätt, immaterialrätt, miljörätt, offentlig upphandling samt  tvistemål. Vi kan bistå i större affärstransaktioner, förvärv, ägande och försäljning av företag. Vi kan även vara behjälpliga som rättegångsombud i kommersiella tvister i domstol eller skiljenämnd.