Arvskifte

Testamente

Ett testamente upprättas i syfte att avvika från reglerna i ärvdabalken och reglerar hur ens kvarlåtenskap skall fördelas efter att man fallit ifrån, oavsett om man är singel, sambo eller gift. Det enda som inte går att testamentera bort är ens barns (bröstarvinges) laglott, vilket utgör hälften av arvslotten.

För sambor är det tillexempel viktigt att upprätta ett testamente då man enligt huvudregeln inte ärver varandra. Det är även viktigt för gifta som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden) som har rätt att få ut sitt arv på en gång om den efterlevande makan/maken vill ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden.