Arvsrätt

Arvsrätten fördelas genom testamente enligt den avlidnes önskan och regleras genom ärvdabalken. Barn och deras efterkommande har arvsrätt, i likhet med de föräldrar som överlever sitt barn. Arvsrätten kan också utvidgas till syskon, syskonbarn, kusiner, m.fl.
Rätt till arv regleras i ärvdabalken och makar brukar oftast ärva varandra med fri förfoganderätt. Om den avlidne har barn inom äktenskapet, kommer dessa barn få vänta på att få ut sina arvslotter. Har den avlidne barn i tidigare äktenskap eller utom äktenskapet, dvs. särkullbarn, har särkullbarnen rätt att erhålla sina arvslotter direkt. Arvsrätt kan begränsas via testamente, men bröstarvingar har alltid rätt att lagenligt erhålla sin laglott som är halva arvslotten.