Bodelning

Bodelning

Vid en separation uppstår många praktiska saker att ta hand om. En sådan är att fördela den egendom som har införskaffats under den period som man varit sammanboende. Huvudregeln är att det vid en bodelning mellan sambor skall ingå bohag och bostad som har införskattats för att använda tillsammans, oavsett vem av dem som har införskaffat den. En juridisk svårighet kan till exempel vara i situationer där ena sambon stått som ägare av en bostadsrätt som bägge har levt i men att den andre sambon har bidragit på olika sätt.
Om någon av parterna begär det skall bodelning påkallas senast ett år efter samboförhållandets upplösande. Om inget annat har avtalats vid denna tidpunkt skall värdet av bostad och inventarier som har köpts för gemensamt bruk efter avräkning för skulder att delas lika på.
För det fall att man vill skydda sin egendom från bodelning skall man avtala om att viss eller all egendom skall vara enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen.