Brottmål

Brottmål är den benämning som används vid mål där ett åtal väckts med ett konstaterande att den tilltalade begått ett brott. Oftast förs brottmål fram av en åklagare och handläggs vid t.ex. tingsrätten.  När man pratar om brottmål, är det oftast en brottslig handling som ligger bakom och man gjort en polisanmälan. Brottmål behöver inte bara ha inslag av våld, utan kan vara ett ärende där ett brott skett. Det kan vara att du t.ex. känner igen förövaren som precis cyklar iväg med din cykel. När du gjort en anmälan till polisen, kommer förövaren bli misstänkt för ett brottmål. Om du står åtalad för ett brott, företräder vi dig gärna i form av försvarsadvokat. Vi företräder våra klienter med allt från misshandel, stöld, bedrägeri, olaga hot, m.m. Under brottmåls balken ingår också tvistemål. Om två parter inte kan komma överens, uppstår en tvist. Om de inte kan lösa tvisten själva, kan de be tingsrätten om hjälp. En av de mest vanliga tvistemålen är den om pengar samt om tvister vid t.ex. bostadsköp. Vi på Danderyds Advokatbyrå hjälper gärna till med tvistemål.