Generationsskifte inom familj

Generationsskifte inom familj

Planering inför generationsskifte är vanligt och brukar kännas betryggande för många personer. Det finns tre sätt att föra över tillgångar till andra på; arv, gåva eller försäljning.
Genom testamente kan man exempelvis, i syfte att avvika från reglerna i ärvdabalken, reglera hur ens kvarlåtenskap skall fördelas när man faller ifrån.
Genom gåva undviker man att betala eventuell kapitalvinstskatt som vid exempelvis fastighetsförsäljning.
Genom försäljning av fastighet kan gåvogivaren behöva betala kapitalvinstskatt och mottagaren få betala stämpelskatt.
Advokatbyrån hjälper dig gärna att gå igenom ovanstående i syfte att göra det mest förmånligt för dig utifrån din unika situation och önska