Löpande verksamhet

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda små och medelstora bolag med juridiska frågeställningar gällande bolagens löpande verksamhet och juridiska spörsmål som dagligen kan uppkomma i bolagens verksamheter.

Vi kan även biträda med avtalsförhandlingar samt granskning av olika avtal såsom exempelvis köpeavtal, företagsöverlåtelser, agentavtal, franchiseavtal, distributionsavtal och samarbetsavtal.

Välkommen att kontakta oss! info@danderydsadvokat.com