Målsägarbiträde

Målsägarbiträde

Den som har blivit utsatt för ett brott har många gånger rätt att få stöd av ett målsägandebiträde. Ett uppdrag som målsägandebiträde innebär att tillvarata målsägandens (den som blivit utsatt för brott) intressen. Det kan exempelvis vara fråga om att ge stöd innan och under rättegång och därtill åberopa kompletterande bevisning i en rättegång. Det är domstolen som förordnar ett målsägandebiträde och ersättningen till denne betalas av staten.