Offentlig rätt

Offentlig rätt

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda enskilda personer i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU-mål) och finns med dig hela vägen. Barnets vårdnadshavare (oftast föräldrarna) har också rätt till det som kallas offentligt biträde.
Ett offentligt biträdes uppgift är att biträda barnets eller vårdnadshavarens intressen och att företräda deras intressen i domstol. Ett offentligt biträde betalas genom staten.