Familjerättslig rådgivning och reglering

Inom familjen finns ofta ett behov av att på olika sätt reglera både ekonomiska och äganderättsliga frågor. Det finns mycket tvingande lagstiftning inom det familjerättsliga området och det är viktigt att parter är medvetna om vad eventuell lagstiftning kan få för inverkan på enskilda förhållanden. Det kan gälla exempelvis ingående av samboskap, ingående av äktenskap, gåvor till barn eller make, bodelningar under äktenskapet eller andra frågor under bestående förhållanden.
När sambor eller makar avser att upplösa sina förhållanden kan bodelning aktualiseras.
Advokatbyrån har mycket lång och gedigen erfarenhet av att biträda klienter vid planering  och upprättande av handlingar inom det familjerättsliga området samt även biträda klienter vid rättsliga processer inom exempelvis bodelning eller andra rättsliga processer inom det familjerättsliga området.

Välkommen att kontakta oss! info@danderydsadvokat.com