Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn

Om ett barn under 18 år har blivit utsatt för ett brott där vårdnadshavaren är misstänkt för brottet eller där vårdnadshavaren befaras inte ta tillvara barnets rätt på grund av sitt förhållande till den misstänkte, skall en särskild företrädare för barnet förordnas. Det är åklagaren som ansöker om särskild företrädare för barn hos tingsrätten som sedermera beslutar om förordnandet.
Den särskilda företrädaren träder in i vårdnadshavarens ställe och tar tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Dennas roll är således inte att företräda barnet såsom ombud utan att bistå i utredningen mot barnets anhöriga.