Testamente

Genom ett testamente kan du bestämma vad som händer med dina tillgångar den dag du inte längre finns i livet. Det är viktigt att upprätta ett tydligt testamente. På så sätt ser du till att de personer som du vill ska ärva dig, gör det. Ett testamente skapar också en trygghet och kan underlätta vid eventuella tvister. Du underlättar dessutom för dina anhöriga. Det viktiga är att testamentet måste ha bevittnats för att vara giltigt. Det spelar ingen roll om du är gift, sambo eller singel. Du kan testamentera vad du vill, till vem du vill, dock har eventuella barn alltid rätt att kräva ut sin laglott. Om man inte upprättar ett testamente, ärver den äkta hälften allt om det inte finns något testamente som anger annat. Det gäller även om ni har gemensamma barn.