Vårdnad, boende, umgänge m. barn

Vårdnad, boende, umgänge m. barn

Vid en separation kan det vara svårt att enas om saker som rör ens gemensamma barn, t.ex. var barnet skall ha sitt stadigvarande boende och hur ofta parterna ska ha rätt att träffa sitt barn. I dessa frågor är barnets bästa det mest avgörande. Barnets bästa bedöms i varje enskilt fall utifrån barnets identitet, åsikter och ålder. Barnets rätt till omsorg, omvårdnad och skydd skall sättas i det främsta rummet.
Advokatbyrån har lång erfarenhet av nationella och internationella vårdnadstvister där vi hjälper till med juridisk rådgivning i dessa frågor. Vi kan även företräda part som ombud i tingsrätten för det fall att parterna inte kommit överens om vårdnad, boende och umgänge.