Äktenskapsrätt

Äktenskap, sambo, bodelning, underhåll under äktenskapet m.m

I tillfällen när två parter skall ingå ett samboförhållande .

Bodelningsförättare

När parter separerar eller äktenskap skall upplösas och bodelning .

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande .