Generationsskifte

Generationsskifte inom familj

Generationsskifte inom familj Planering inför generationsskifte är vanligt och .

Gåvor

Gåvor Vid gåvor aktualiseras numera inte längre en gåvoskatt, .