Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar.
I avtalet reglerar man egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna,
också ska vara dennes enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska skriftligen upprättas av makarna/blivande makarna och bevittnas av utomstående. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt måste det skickas till skatteverket för registrering.