Bodelningsförättare

När parter separerar eller äktenskap skall upplösas och bodelning skall ske, kan part ha behov att få biträde vid bodelningen. Ibland företräds vardera part av ett ombud och kan förrätta bodelning i en samförståndslösning.

Ibland uppstår förhållanden där parterna inte kan enas om innehållet i en bodelning. En sambo eller make kan då till tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas att förrätta bodelning mellan parterna. Advokatbyrån åtar sig frekvent uppdrag som bodelningsförrättare.

Välkommen att kontakta oss! info@danderydsadvokat.com