Bouppteckning

Bouppteckning

Vid dödsfall skall en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder göras inom tre månader från dödsfallet, en så kallad bouppteckning. Samtliga dödsbodelägare skall kallas för att närvara vid bouppteckningsförrättningen där dessa uppgifter skall genomgås. Det är viktigt att vid denna tidpunkt ha samtliga underlag som styrker de tillgångar och skulder som upptagits i bouppteckningen.
Bouppteckningen skall därefter, inom en månad från bouppteckningsförrättningen, sändas till Skatteverket för registrering.
Det finns diverse formkrav som behöver vara uppfyllda innan Skatteverket kan besluta om registrering av bouppteckningen. Advokatbyrån har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar.