Gåvor

Gåvor

Vid gåvor aktualiseras numera inte längre en gåvoskatt, vilket gör det mer förmånligt att på detta sätt överföra tillgångar. En överföring genom gåva kan dock kräva vissa formkrav, bland annat finns det formkrav kring gåva av fastighet.
Det som är av vikt att tänka på är att en gåva till ett av dina barn kan få konsekvenser i framtiden när dödsboet efter dig skall skiftas, då gåvan bland annat kan ses som förskott på arv och inkräkta på övriga barns laglott.