Sambo

Som sambo har man inte samma rättigheter som gifta då man inte ärver varandra fullt ut. Som sambo får man dock behålla halva den gemensamma bostaden och hälften av de föremål man införskaffat tillsammans. Om den ena sambon avlider, görs en bodelning om den andre sambon begärt detta. Den överlevande sambon har rätt till hälften av det som båda gemensamt köpt. Om man inte begärt bodelning, har man inte heller rätt att ärva sin sambo. Det spelar ingen roll hur länge man varit tillsammans och det är därför viktigt att skriva ett samboavtal. Genom samboavtalet ser man hur t.ex. bostad, fritidshus eller saker ska fördelas om parterna separerar eller om den ena partnern avlider. Har ni ett gemensamt bankkonto, är det viktigt att båda står som kontohavare. Vid en bodelning ingår inte eget sparande. Barn har dock fortfarande rätt att erhålla hälften av arvslotten.