Skiftesman

Skiftesman

Om dödsbodelägarna är oense när arvskiftet skall verkställas kan en skiftesman utses. Är någon utsedd som boutredningsman är denna även skiftesman utan särskilt beslut från tingsrätten. Skiftesmannens uppgift är att i första hand försöka ena dödsbodelägarna i syfte att få till stånd en frivillig överenskommelse. För det fall att dödsbodelägarna alltjämt inte kan enas, skall skiftesmannen förrätta tvångsskifte. En dödsbodelägare kan sedermera välja att godkänna skiftet genom undertecknande eller klandra skiftet gentemot övriga dödsbodelägare. Klander av skiftet skall ske inom fyra veckor efter delgivning och görs hos tingsrätten.