Tvister & Tvistelösning

Advokatbyrån har gedigen erfarenhet av förhandlingar och tvistlösning i affärsjuridiska sammanhang. Det kan gälla exempelvis tvist om tolkning av avtal och dess innehåll, tvist om fordringar eller andra rättsliga frågeställningar som parter tvistar om.

Många företag har en företagsförsäkring som innefattar rättsskydd, vilket innebär att det kan finnas möjlighet att få delar av en rättslig tvist täckta av försäkringens rättsskydd. Vi biträder med att undersöka om Ditt ärende kan ianspråktagas från försäkringen.