Äktenskap, sambo, bodelning, underhåll under äktenskapet m.m

I tillfällen när två parter skall ingå ett samboförhållande eller ett äktenskap kan det finnas behov att reglera parternas inbördes ekonomiska förhållanden. Detsamma kan vara under bestående äktenskap eller samboförhållande. Detta kan ske exempelvis genom att parterna upprättar ett samboavtal eller äktenskapsförord som registreras vid äktenskapsregistret, förrättar en bodelning under äktenskapet eller en kombination av dessa och ibland även involverat gåvor.

Även situationer kan uppstå där makar önskar att underhåll skall utgå till den ena maken från den andre.

Det är vanligt att någon önskar att utge en gåva till någon annan. Det kan gälla förhållanden när förälder vill ge en gåva till en eller flera barn eller andra förhållanden. Om föräldrar utger en gåva till ett barn och inte övriga barn, kan behov finnas att noga reglera vad som skall gälla i framtiden givet  olika situationer.

Det är viktigt att parterna noga tänker igenom vad de önskar och vilka rättsliga verkningar parterna önskar givet olika situationer.

Advokatbyrån har lång och gedigen erfarenhet av att biträda klienter såväl inom svenska som internationella förhållanden i dessa frågor.

Välkommen att kontakta oss! info@danderydsadvokat.com