Brottmål


Brottmål


Brottmål är den benämning som används vid mål där någon misstänks för ett brott och åklagare väcker åtal mot den misstänkte. En misstänkt kan ha rätt till en försvarare, vars kostnader täcks av staten. En misstänkt har rätt att själv välja vem som skall förordnas till offentlig försvarare.  Om någon har blivit utsatt för ett brott, kan den personen ha rätt att få ett målsägandebiträde förordnat. Den som har utsatts för brott har rätt att själv välja sitt målsägandebiträde, givet att ett sådant förordnas. Vi har möjlighet att åta oss uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Vi ber Er att kontakta oss för att utreda om vi har möjlighet att åta oss sådant uppdrag.