Notarius Publicus
Att tänka på innan ni besöker
Notarius Publicus.


Att tänka på innan ni besöker Notarius Publicus.
Vad/vilka dokument är det som skall intygas? Medtag samtliga dokument till Notarien inklusive eventuella originaldokument.
Behöver dokumentet (dokumenten) förses med Apostille? (Enligt 1961 års Haag konventionen)
På vilket språk skall dokument intygas?
Vänligen kontrollera att Ni har svar på dessa frågor innan ni bokar tid hos oss, eller kommer på drop in under kontorets öppettider.

En Notarius Publicus ska hjälpa allmänheten med att bekräfta namnunderskrifter, avskrifter, översättningar,
uppgifter som rör innehållet i handlingar samt även utfärda apostille. (Enl. Haagkonventionen)
En Notarius Publicus ska även närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
En Notarius Publicus kan också kontrollera lotteridragningar, lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar
samt intyga om någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

När ett dokument blivit försedd med apostille, behöver inte dokumentet legaliseras vidare.
Ett apostille kan utfärdas på dokument som myndighetspersoner undertecknat och utfärdat.
Ett apostille kan däremot inte utfärdas på dokument som är utfärdade av bolag eller privatpersoner.
Dokumentet måste först legaliseras av en Notarius Publicus och sedan behöver en annan Notarius Publicus förse dokumentet med apostille.


NOTARIUS PUBLICUS – NOTARY PUBLIC
Advokat Anna Penn är av Länsstyrelsen i Stockholm förordnad till Notarius Publicus i Stockholms län, särskilt förordnad för kommunerna: Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.
Kostnaden för en legalisering av ett ensidigt dokument ligger från 495kr och uppåt. Innehåller dokumentet fler sidor tillkommer 50kr för varje tillkommande sida. (Normal handläggningstid är ca: 15 minuter, men beror på omfattning av dokument)
Samtliga dokument måste vara ifyllda och klara. Undertecknande av dokumenten sker på plats framför Notarius Publicus.
Vid ofullständigt ifyllda dokument eller vid rådgivning i samband med legaliseringsuppdrag, tillkommer ett extra arvode.
För Notarius Publicus tjänster utanför ordinarie kontor tillkommer kostnader för inställelse och restid.

Det är klientens eget ansvar att tillse att innehållet i fullmakter och andra eget upprättade handlingar har korrekt innehåll samt att personuppgifter, passnummer m m är korrekta. Om osäkerhet råder över innehållet i dokument, skall det stämmas av med den som skall ta emot handlingen i utlandet. Notarien tar inte ansvar för innehåll i dokument.