GDPR


General Data Protection Regulation 


Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter.
Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder.
Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings och marknadsföringssyfte.


Personuppgifter som lagras lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter.

Snowfire som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.


Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.Detta är vad som lagras

  1. Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.
  2. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  3. Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  4. Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  5. Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  6. Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För mer information vänligen besök

www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden